Ve zkratce

Nevíte, co si představit pod modelem 3-PV? Co znamenají tři úrovně psychologie výkonu?

Představte si svůj výkon jako loď, kterou připravujete na závod přes oceán. Nejprve se musíte ujistit, že v ní nejsou díry - že se loď sama od sebe nepotopí, jakmile se ocitne ve vlnách oceánu. To je stabilizace.

Poté se soustředíte na všechny detaily, abyste ze své lodě dostali maximum - očistíte ji, vyměníte plachty, seřídíte kormidlo. To je optimalizace.

A pak, když už víte, že Vaše loď popluje na svůj plný potenciál, se zaměříte na to, jak závod vyhrát. Budete odhadovat, jakou trasu zvolí konkurenti, ve kterých částech plavby si budete moci dovolit odpočinek a nižší koncentraci, jaké máte alternativy, pokud v polovině závodu budete mít výraznou ztrátu, nebo naopak náskok. To je pragmatika vítězství.

Důvody vzniku modelu 3-PV

Mentální stránka hraje klíčovou úlohu v jakémkoli sportu - každý, kdo má sportovní zkušenosti, to jistě potvrdí. Sportovní psychologie se proto logicky zdá být jasnou volbou pro sportovce, kteří se chtějí zlepšit. Při detailním zkoumání tradičních i moderních teorií a praktických přístupů sportovní psychologie jsem však narazil na několik překážek a paradoxů, které omezují využitelnost této disciplíny v praxi. Níže se pokusím své úvahy více přiblížit.

Základní (tradiční) větev sportovní psychologie se zaměřuje na odstranění negativních jevů, jako je nervozita, napětí, či demotivace k tréninku. Jednoduše řečeno, tento přístup pomáhá odstranit to, co děláte špatně. Udělá z mentálně "špatného" hráče "nešpatného", ale ne "dobrého". Ale co když špatně nic neděláte? Co když jste si již sami přišli na základní principy mentální stránky výkonu?

Druhá, progresivnější větev psychologie, klade naopak důraz na pozitivní jevy. Skrze vědecké zkoumání lidí, kteří jsou schopni podávat špičkové výkony, se psychologové dozvěděli řadu poznatků o tom, jak tito lidé dělají to, co dělají. Zjednodušeně řečeno se tak psychologové, aplikující tento přístup, odkazují na nejlepší hráče na světě a snaží se Vás naučit, jak být jako oni. Modernější přístup, ale ani ten nevyřeší paradox, který mě osobně zajímá nejvíc.

Co když však za psychologem přijde nejlepší hráč na světě a řekne "chci se ještě zlepšit, chci být schopný podávat pokaždé dokonalý výkon a posouvat hranice toho, čeho je vůbec člověk schopen"? To je psychologie, která mě zajímá a které se chci věnovat. Nejlepšímu sportovci na světě přece nemůžeme pomáhat odstraňovat základní mentální chyby, či jej učit schopnostem nejlepších hráčů na světě - vždyť on je jedním z nich. Domnívám se, že sportovní psychologie v tomto z velké části stagnuje, nejde progresivně vpřed, spokojuje se s tím, co má, nevyužívá možností moderní psychologické a neurologické vědy. Psychologie by měla vytvářet know-how, jakousi nadhodnotu, kterou sportovec bez spolupráce s kvalitním psychologem nemůže získat a to je myšlenka, kterou se řídí i má praxe.

Mé přesvědčení, že je nutné vždy zohlednit individuální potřeby a současné schopnosti sportovce či týmu, v kombinaci s uvedenými nedostatky, které spatřuji v obou hlavních přístupech sportovní psychologie, inspirovaly vytvoření inovativního modelu 3-PV. Flexibilně kombinuje důraz na negativní i pozitivní stránky výkonu, s přidanou hodnotou třetí úrovně psychologie výkonu. Právě třetí úroveň je zaměřená na odstranění posledního zmíněného paradoxu - jak zlepšit výkon sportovce, který již nyní podává fantastické výkony a neprokazuje žádné zjevné nedostatky z hlediska mentální stránky hry.