Sportovní psychologie - Psychologie Výkonu

Sportovní psycholog Mgr. Václav Petráš

Akademie PsychologieVykonu.cz

Sportovně psychologické webináře, kurzy, videa a články.


E-book Psychologie Výkonu Novinka


Elektronická kniha "Psychologie výkonu" obsahuje sbírku textů sportovního psychologa Mgr. Václava Petráše, včetně dříve nepublikovaných materiálů.

Ke stažení je zcela ZDARMA

PsychologieVykonu.cz na Facebooku

Máte na víc. Otázkou není jestli, ale jak.
Sportovně psychologické poradenství, mentální příprava sportovců, workshopy a kurzy.
Mgr. Václav Petráš - Sportovní psycholog

Zajímám se o to, jak poražení prohrávají a jak vítězové vítězí, abych pomohl poraženému vyhrát a vítězovi pokořit své vlastní hranice.

Jestliže chcete podávat stabilně lepší výkony, pomohu Vám. Pokud toužíte po vítězstvích, můžeme společně zvýšit Vaše šance. Pokud chcete udělat vše pro to, abyste byli co nejlepší v tom, co děláte, budeme si rozumět.

Ať už máte obtíže s emoční stránkou sportu, s nízkým sebevědomím, nekonzistentními výkony, nezvládáním tlaku okolí či prostě hledáte cesty, jak být lepším, nabízím Vám své služby.

Jsem sportovní psycholog s bohatými sportovními zkušenostmi. Na psychologii výkonu jsem se zaměřil ještě dříve, než jsem vůbec začal psychologii studovat. Tento "náskok" a úzká profilace mi umožnily získat rozsáhlý přehled o tradičních přístupech ve sportovní psychologii, ale také o inovativních a moderních světových trendech. Vždy jsem hledal vědu, seriózní zahraniční vědecké výzkumy, logickou teorii - nikoliv prázdné fráze a krátkodobé placebo.

Mám jasnou představu o tom, jak se v současnosti dělá sportovní psychologie a ještě jasnější představu o tom, proč jí chci dělat jinak.

Efektivně, zapáleně, inovativně. Pro trenéry, týmy a sportovce jakékoli úrovně a všech věkových kategorií.

Jako sportovní psycholog spolupracuji s klienty zejména z Ostravy a okolí, potažmo z celého Moravskoslezského kraje, aktuálně sídlím v Českém Těšíne. Po individuální domluvě pracuji po celé ČR a nabízím rovněž možnost online konzultací.

Níže se můžete seznámit s tím, co nabízím, jak pracuji, s jakými obtížemi a tématy Vám mohu pomoci, prohlédnout si aktuální nabídku workshopů a kurzů či najít odpovědi na často kladené otázky.

Sportovní psycholog Ostrava

Mgr. Václav Petráš
Sportovní psycholog


Psychologie sportovního výkonu

Poskytuji moderní psychologické poradenství, zaměřené na zlepšení sportovního výkonu. Do svého přístupu přináším inovaci, důraz na nejnovější vědecké poznatky z oblasti výkonové psychologie a neurologie. Nenabízím kouzla ani neslibuji zázračný univerzální recept. Soustředím se na efektivitu - pokud na sobě chcete pracovat, pomohu vám k tomu, aby Vaše snaha vedla k dlouhodobým pozitivním změnám.

Co můžete očekávat

Efektivita

Kladu důraz na užitečnost a smysluplnost své práce. Ať už jde o konzultaci, workshop či dlouhodobou mentální přípravu, musí pro Vás být vždy přínosné.

Mám upřímnou touhu vidět své klienty dosáhnout svého potenciálu. Efektivní práce je klíčem k tomuto cíli.

Inovace

Pracuji s nejmodernějšími vědeckými poznatky, přináším vlastní know-how, kreativitu a analytické myšlení.

Nemám rád banalitu. Nikdy ode mě neuslyšíte "hlavně myslete pozitivně". To není má představa moderní sportovní psychologie.

Pozitivita

Jsem vždy optimistický. Věřím ve snahu, úsilí, odhodlání. Pokaždé se dá najít způsob, jak se zlepšit. Sport je mou vášní a věnuji se mu celý život, rozumím mu, dívám se na svět "sportovně soutěživým" pohledem. Jsem nadšeným sportovním psychologem, který Vás nikdy nenechá se vzdát.

Spolupracuji s jednotlivci, skupinami, týmy. Poskytuji možnost online poradenství pro případ, že není možné realizovat osobní setkání. Pořádám workshopy a seberozvojové semináře. Nabízím psychodiagnostiku a analýzu výkonového profilu sportovců či celých týmů.

Formy spolupráce

Psychologické poradenství

Standardní osobní či online psychologické konzultace, zaměřené na zlepšení Vašeho výkonu.

Náplň konzultací je variabilní, stěžejními body však bývá nalezení psychických překážek, které brání v dosažení optimální výkonnosti, získávání a posilování klíčových mentálních dovedností a celkové posouvání psychických schopností za hranice Vašich dosavadních možností.

Práce se skupinami

Pokud chcete pracovat na zlepšení výkonnosti svého týmu, pokusíme se společně vytvořit "kulturu špičkového výkonu", která bude prostupovat celým družstvem. Jde o komplexní přístup, který je založen na kombinaci skupinových a individuálních konzultací.

Nabízím také krátkodobé a intenzivní programy či diagnostiku skupinové dynamiky.

Nově níže naleznete nabídku služeb pro sportovní kluby.

Workshopy a kurzy

Workshopy jsou určeny pro kohokoliv, kdo má zájem dozvědět se více o problematice výkonové psychologie a naučit se některé praktické dovednosti, které lze využít ať už v pozici aktivního sportovce, trenéra, nebo rodiče.

Aktuální nabídku workshopů a kurzů naleznete níže .

Další služby

Workshopy na míru, komplexní mentální příprava během sezóny, intenzivní týdenní soustředění, online konzultace před velkým závodem... Jsem flexibilní a kreativní. Kontaktujte mě a společně najdeme takovou formu spolupráce, která bude smysluplná a efektivní právě pro Vás.

Chcete vědět více? Podívejte se na často kladené otázky.

Nabídka pro sportovní týmy/kluby Novinka

Chcete zmapovat fungování klubu ze sportovně-psychologického hlediska? Zefektivnit využívané tréninkové metody? Zlepšit spolupráci klubu a rodičů? Zmírnit tlak, vyvíjený na mladé sportovce ze strany rodičů a trenérů? Podívejte se na služby, které vám mohu nabídnout.

Služby pro sportovní kluby

 • Sportovně-psychologický audit - sestavení celkového obrazu sportovního klubu z hlediska sportovně-psychologické problematiky a navrhnutí možných změn.
 • Analýza tréninků, využívaných metod, hledání optimálních řešení pro jejich vyšší efektivitu.
 • Sportovně-psychologické školení pro trenéry k problematice mentálních aspektů tréninkového procesu a optimálního sportovního výkonu.
 • Besedy pro rodiče, například s tématem "Role rodičů ve výchově sportovce".
 • Asistence se zkvalitněním vztahů mezi sportovním klubem a rodiči mladých sportovců, ať už formou konkrétních setkání/besed či sestavením dlouhodobého plánu.
 • Besedy/semináře pro sportovce.

Tyto a další služby lze využít jednorázově, či skrze ně navázat dlouhodobější spolupráci. Vše záleží na vzájemných představách a možnostech.

Zaujaly vás tyto služby? Chcete se na cokoliv zeptat? Jednoduše mě kontaktujte!

Máte zájem o konzultaci, workshop, či jinou formu spolupráce? Zajímá Vás, co bych mohl nabídnout právě Vám? Máte jakékoli dotazy? Neváhejte mě kontaktovat.

Inovativní know-how

Jsem autorem modelu tří úrovní psychologie výkonu (3-PV). Tento model poskytuje komplexní psychologický rámec pro služby, které nabízím.

Psychologický model 3-PV

Stabilizace výkonu

1

Odstranění negativních jevů, které narušují Vaši výkonnost.

Optimalizace výkonu

2

Psychologie špičkového výkonu - jak dosáhnout svého potenciálu.

Pragmatika vítězství

3

Psychologie úspěchu - od osobního potenciálu k pragmatice vítězství.

Základy modelu 3-PV

Model se skládá ze tří úrovní - postupných kroků, které vedou ke zlepšení výkonu. Model vychází z vědecky ověřených výzkumů a nejmodernějších trendů v západní sportovní psychologii.

Na pozadí modelu 3-PV stojí snaha o sjednocení rozdílných přístupů ve sportovní psychologii. Integruji v něm dva myšlenkové směry - zaměření na eliminaci negativních jevů (stabilizace výkonu) a zaměření na získávání a posilování pozitivních mentálních schopností, jako je odolnost, koncentrace či zvládání tlaku (optimalizace výkonu). Tyto přístupy jsou na pozadí prvních dvou úrovní modelu 3-PV.

Cíl modelu 3-PV

Úrovně Stabilizace a Optimalizace vedou k tomu, aby sportovec dokázal plně využít svůj potenciál. Ve třetí úrovni modelu 3-PV je však důraz kladen na zásadní prvek sportu - vítězství. Cílem je využít každou maličkost ke zlepšení výkonu a překonávání osobních hranic. Někdy totiž skvělý výkon k výhře nestačí - je nutné umět vyhrávat.

Stabilizace, optimalizace, pragmatizace - to jsou tři úrovně psychologie výkonu, kterými můžeme společně projít. Ať už jste sportovec či trenér jakékoli úrovně, tato perspektiva nám umožní vždy najít počáteční bod a cíl naší spolupráce.

Akademie PsychologieVykonu.cz

Aktuální nabídka workshopů, seminářů, webinářů a online kurzů se sportovně-psychologickou tématikou.

×

Jak překonat krizi

Jak si poradit se ztrátou formy?

25. 2. 2018

18:30-19:45 Online

Více informací

Pro trenéry mládeže

Jak být co nejlepším koučem?

22. 3. - 24. 5.

20:30-21:45 (10x) Nově rozšířeno

Více informací

Emoce ve sportu

Jak a proč regulovat své emoce?

15. 4. 2018

18:30-19:45 Online

Více informací

Další akce a informace naleznete na stránce Akademie PsychologieVykonu.czObecně k workshopům a kurzům

Co můžete očekávat

Workshopy a kurzy se zaměřují na různé oblasti výkonové sportovní psychologie. Jsou sestaveny tak, aby poskytly nové znalosti a dovednosti pro využití v praxi. Přestože je důraz kladen na srozumitelnost a jasnou strukturu témat, nedržím se pouze "populárních" a banálních pouček či znalostí o tématu.

Vycházím z nejmodernějších psychologických výzkumů, aktuálních trendů v západním profesionálním sportovním prostředí či z inovativních aplikací tradičních poznatků z oblasti sportovního výkonu.

Jsem zastáncem racionálního, na vědeckých faktech založeného přístupu. Mé workshopy a kurzy jsou zaměřeny na získávání a aplikaci nových poznatků a schopností, nikoliv na povrchní emoční prožitky, které nemají žádný dlouhodobý efekt.

Přihlášení a ceny

Ve výše uvedené nabídce kurzů, workshopů a přednášek si vyberte ten, který Vás zajímá. Přihlásit se na něj můžete pomocí kontaktního formuláře.

Ceny a platební podmínky se liší dle rozsahu workshopu/kurzu. Detailnější informace naleznete u popisu každé akce.

Workshopy a kurzy jsou pro Vás vhodné, pokud:

 • Jste ochotni učit se novým věcem
 • Hledáte inspiraci, jak být lepším v tom, co děláte
 • Jste motivovaní na sobě pracovat
 • Jste sportovci, trenéři, lidé působící či zajímající se o sportovní oblast (případně akceptujete to, že se workshop a kurz bude opírat o sportovní terminologii, příklady, apod.)

Produkční zajištění

Workshopy, kurzy, přednášky a semináře produkčně zajišťuje:

aprodukce.cz - organizace akcí, svateb, oslav

AProdukce.cz - organizace akcí


Témata

S klienty se zabývám celou řadou témat, zásadních pro psychologii výkonu. Jsem flexibilní a přizpůsobuji se potřebám a požadavkům každého klienta. Pokud však chcete posunout svou mentální stránku výkonnosti na vyšší úroveň, pravděpodobně se budeme zabývat všemi níže uvedenými oblastmi - a pak mnoha dalšími.

Příklady témat, kterými se můžeme zabývat

Koncentrace

Schopnost soustředit se stojí na pozadí všech výkonnostních činností. Možná Vás překvapí, co vše lze udělat pro zlepšení Vaší koncentrace.

Sebedůvěra

Sebedůvěru lze podnítit pouze cíleným poznáváním svých schopností, důsledností a efektivitou v přípravě a schopností kvalitně analyzovat požadavky dané situace. Vše ostatní je jen optimismus či pesimismus. Naučím Vás potřebné mentální schopnosti.

Psychická odolnost

Psychická odolnost je závislá na vyvažování nervozity a stresu vůči relaxaci a regeneraci. Skutečně psychicky odolní sportovci nacházejí balanc mezi intenzitou výkonu a klidem regenerace. Každému však k psychické odolnosti může pomoci jiný postup.

Zvládání neúspěchu

Podání výkonu není klíčovým ukazatelem z hlediska hodnocení sportovního potenciálu. Klíčová je rychlost regenerace - ať už mentální či fyzická. Cílem je být schopen využít neúspěch ve svůj prospěch a okamžitě přejít do "protiútoku".

Motivace

Pokud nemáte motivaci na sobě pracovat, nebudu Vás přemlouvat - nejsem motivační řečník. Jsem tu od toho, abych Vám pomohl pracovat s Vaší motivací efektivním způsobem, naučil Vás flexibilně měnit perspektivy Vaší výkonové motivace a vedl Vás k přeměně Vaší motivace ve smysluplné činy a hmatatelné výsledky. Klíčovými podtématy jsou závazek či zodpovědnost.

Strach a úzkost

Časté téma nejen ve sportovní psychologii. Podle mnohých je strach nebezpečný faktor, ohrožující Váš výkon. Podle mě potenciálních 10% výkonu navíc. Stačí se "pouze" naučit svůj strach ovládat.

Cíle a očekávání

Něco chcete, něco od sebe čekáte. Něco od Vás chtějí a očekávají ostatní. Co když se tyto obrazy neshodují? Nebo co když vy sami nevíte, kam vlastně směřujete? K tomu slouží práce na stanovování cílů a zvládání očekávání sebe i okolí.

Vůle

Vůle je tím, co často odděluje elitu od průměru. Dobrou zprávou je, že vůli lze velmi dobře rozvíjet a trénovat. Tím se Vám otevřou nové možnosti v tréninku či samotném soutěžním výkonu.

Psychologické momentum

Zdánlivě neuchopitelné jevy jako je "špatná forma" či "vítězná série" se skrývají za pojmem psychologické momentum. Toto téma bylo klíčovým bodem mých sportovně psychologických výzkumů a skýtá doposud nevyužívaný potenciál pro zlepšení sportovní výkonnosti.

Řešíte právě některé z výše uvedených témat? Chcete si domluvit konzultaci či máte jakékoli otázky? Neváhejte mě kontaktovat.

Ceník a často kladené otázky

 • Ceník individuálních služeb platný od 01/2017

  Služba Délka Cena
  Běžná konzultace 60 - 120 minut 500 Kč za 60 minut
  Nadstandardní služby (přítomnost na tréninku/zápase/soustředění, apod.) Dle individuální domluvy 400 - 750 Kč za 60 minut

  Ceny při skupinové spolupráci (práce s celým týmem, apod.) jsou stanoveny dohodou.

 • Kde najdu reference?

  Nejsem zastáncem zveřejňování jmen svých klientů či vystavování společných fotografií. Spolupráci s psychologem považuji za důvěrnou informaci a z čistě etického hlediska proto nikdy nepožádám žádného ze svých individuálních klientů, abych mohl zveřejnit jeho jméno.

  Z tohoto důvodu poskytuji pouze obecné informace. Pracuji se sportovci všech věkových i výkonnostních kategorií - od "okresního přeboru" až po reprezentanty a sportovce světové úrovně. Z hlediska sportovních disciplín se jedná například o hokej, fotbal, tenis, badminton, kulečník, sportovní střelbu, tanec, skoky na lyžích, parkur, basketbal, plavání, baseball či požární sport. Mezi mé klienty patří mimo jiné i sportovní asociace či extraligový hokejový klub.

 • Nemohu přijít na domluvenou konzultaci, co mám udělat?

  Tak, jako uznávám racionální a logický přístup v psychologii, uvažuji stejně i z obchodního hlediska. Pokud konzultace neproběhne, nic za ní nezaplatíte, ať už jste ji zrušili měsíc předem, nebo pět minut před začátkem. Ve změně termínu není žádný problém, vycházím svým klientům maximálně vstříc. Jednoduše mě kontaktujte.

  Pokud však dojde k opakovanému nedodržování smluvených termínů, je pak před domluvením další konzultace vyžadováno zaplacení zálohy.

 • Nejsem sportovec, mohu se na Vás obrátit?

  Zaměřuji se na psychologii výkonu. Pokud se domníváte, že pro Vás může být můj přístup přínosný, kontaktujte mě, a vyjasníme si možnosti spolupráce. Sportovní prostředí není nutnou podmínkou - v rámci své praxe jsem se věnoval například stabilizaci a optimalizaci výkonu profesionálních umělců. Obecně rád spolupracuji s lidmi, kteří se snaží být ve svém oboru co nejlepší.

  Nevěnuji se však klinické psychologii ani manželskému, rodinnému či pedagogicko-psychologickému poradenství. Pro řešení obtíží z těchto oblastí se prosím obraťte na příslušné odborníky.

 • Jsem z jiné části republiky, osobní konzultace by pro mě nebyly časově zvládnutelné. Jaké jsou mé možnosti?

  Jako sportovní psycholog spolupracuji s klienty z Ostravy a okolních městech, jako Třinec, Karviná, Havířov, Český Těšín, Bohumín, Frýdek-Místek. Primárně se zaměřuji na poskytování služeb sportovní psychologie v Moravskoslezském kraji. Záleží však na individuální domluvě. V době moderních technologií se například konzultace přes videohovor stává běžnou praxí a je samozřejmě součástí služeb, které nabízím.

 • Kde probíhají konzultace?

  Sídlím v kanceláři v Českém Těšíně, kde probíhá většina individuálních konzultací. Při práci se skupinami a týmy dojíždím například do Ostravy, Frýdku-Místku, Karviné, či v rámci domluvy na libovolné místo v Moravskoslezském kraji. Jde opět o vzájemnou domluvu a ujasnění si časových možností.


Profil

Mgr. Václav Petráš Sportovní psycholog

Absolvent psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Blog

Zajímám se o to, jak poražení prohrávají a jak vítězové vítězí, abych pomohl poraženému vyhrát a vítězovi pokořit své vlastní hranice.

Václav Petráš

Při práci s klienty kladu důraz zejména na efektivitu, pozitivitu a užitečnost každého setkání.

Mé osobní zkušenosti a přehled ze sportovní oblasti mi umožňují mluvit se sportovci "jejich jazykem". Sport je pro mě vášní, psychologie nástrojem.

V mém přístupu se snoubí přirozená zvědavost, snaha najít vždy ještě o něco lepší řešení a kriticky analytické uvažování. Cíleně se vzdělávám v nejnovějších psychologických výzkumech a poznatcích. Neustále na sobě pracuji a prozkoumávám hranice toho, co vše může sportovní psycholog pro sportovce udělat.

Mohlo by Vás zajímat

 • Získal jsem medaile na mistrovství republiky v golfu či softballe, úspěšný jsem byl i na dalších golfových turnajích či v jiných soutěžích. Závodně jsem se v mládežnických kategoriích věnoval i hokeji a házené.
 • Se svým výzkumem , zaměřeným na přehodnocení některých tradičních směrů uvažování ve sportovní psychologii, jsem zvítězil v Mezinárodní soutěži studentských psychologických prací .
 • Jsem publikovaným autorem v odborných psychologických periodikách, například v časopise Svět nadání či Psychoterapie. Připravuji monografii zaměřenou na psychologii výkonu v oblasti sportu.

Blog

Přečtěte si autorské články či se podívejte na videa, věnované psychologii sportovního výkonu.

Aktuální články


Sportovní psychologie v praxi - vizualizace

Tento článek je věnován jedné z klasických metod sportovní psychologie - vizualizaci. Na konkrétním příkladu si ukážeme, co to vizualizace je a jak se dá v moderní přípravě sportovců využít. Cílem tohoto textu je vizualizaci demystifikovat a poukázat na to, že se jedná o srozumitelnou, logickou a pragmatickou metodu - v rozporu s tím, jak "magicky" a "metafyzicky" je často prezentována.


Proč se EURO nepovedlo - tři mentální klacky, které jsme si hodili pod nohy

Tento turnaj se české reprezentaci nepovedl. Každý má svůj názor na to, kdo za to může. Ale já se v tomto článku pokusím přinést jiný úhel pohledu - sportovní psychologii. Jaké tři hlavní chyby jsem u českého týmu zaznamenal a jak je napravit?


Zbavte se sportovních klišé!

Chcete zlepšit své sportovní výkony? Lépe zvládat svou psychiku? Prvním krokem je zbavit se sportovních klišé!


Sebevědomí I. - nejčastější omyl

Něco, co všichni chtějí, ale málokdo vlastně ví, co to je. Něco, o čem každý mluví, ale málokdo to dokáže popsat. Sebevědomí. V tomto textu se pokusím nastínit základní omyl, týkající se sebevědomí, vyplývající z toho, že je nesprávně pochopeno. Sebevědomí skutečně může mít každý. Jen musíte zahodit to, jak jste o něm doposud uvažovali.

Všechny doposud uveřejněné texty naleznete zde.

Aktuální videa


Další videa naleznete na Youtube kanále PsychologieVykonu.cz.

Kontakt

Kontaktní formulář* Povinné údaje


Mgr. Václav Petráš

petras@psychologievykonu.cz

Telefon: 774 211 687

Masarykovy sady 71/28

737 01 Český Těšín

IČ: 04381092

Neplátce DPH

Bankovní spojení:

43-3102600297/0100